برترین وبلاگهای فارسی
برترین وبلاگهای فارسی

شعر عرفان و اعتراضهوس با رنگ سرخ

درخواست حذف اطلاعات

هوس با رنگ سرخ !

شاه پرک  از سرخی لب های  رز

بوسه شهد  را حریصانه مکید

آنچنان  از لذت بوسه ی گل دیوانه شد

که هوس با رنگ سرخی  از لبانش می چکید!

محمدکدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 

 

 
ملاقات دختر فلانی! ( یک سخن)محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

ملاقات دختر فلانی! ( یک سخن)

یکی از آقایان مراجع فریادش بلند شده بود که چرا دختر فلانی با نمایندگان یکی از فرق

غیر مسلمان حرف زده؟..باید تنبیه شود!!!!!!!!!!

میگویم : نه کار غیر انسانی و غیر شرعی حادث شده و نه خلاف اراده خدا چیزی واقع شده.

نظر شما هم محترم است اما نه در جهت قطع نفس ها وکارهایی که خودتان دوست ندارید!

ادامه مطلبشک وباور!(سخن کوتاه)

درخواست حذف اطلاعات

شک وباور!(سخن کوتاه)

به همه یشک وباور!(سخن کوتاه)

به همه ی باورهایت شک کن

اما همه ی شکهایت را باور نکن !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

امروز اگرابدبود!محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

امروز اگرابدبود!

اگرهمه ی امروز ابد بود

تمام عمرکنار تو میماندم

زیباترین غزل های زندگی را

تمام روز برای تو میخواندم

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 
بغلم کن! (عشق)

درخواست حذف اطلاعات

بغلم کن! (عشق)

بغلم کن که در این سوز سرما

محتاج گرمای آغوش توام

باورم کن که تنها لحظه ی خوب خدا

زنده در قلب ستمکار فراموش توام

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 


 
پرستوی مهاجر!(عشق)

درخواست حذف اطلاعات

پرستوی مهاجر!(عشق)

دل بستن به او جمله عبث بود

عشق نبود ، حرص و هوس بود!

پرواز پرستوی مهاجر

در شه ی محبس قفس بود!

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 
کشتن نفس! (سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

کشتن نفس! (سخن کوتاه)

ها و هوس ها و نیازهای غریزی و طبیعی را

باید کنترل کرد و به درستی اداره نمود !

نه که انها را محبوس کرد یا کشت!

ادامه مطلبگریه !(شعرغم)

درخواست حذف اطلاعات

گریه !(شعرغم)

آنچنان من گریه   که اشک ،

از چشم فرو غلطید و

بر ماتم نشست !

همچنانِ شیشه ی دریای غم ...

ادامه مطلبزورمندان وه ل! (سخن کوتاه)

درخواست حذف اطلاعات

زورمندان وه ل! (سخن کوتاه)

اینکه زور مندان از باز شنیدن واقعیات ناخوشایندی که خود

عامل بروز آن هستند هراس دارند، طبیعی ست !

زیرا  پدر همیشه زنده آنان  ق ل نیز،

ادامه مطلبدرکوچه های خاطره!

درخواست حذف اطلاعات

درکوچه های خاطره!

memory lane

در کوچه و پس کوچه های خاطره

در گذرگاه کویر فاصله ،

یادش بخیر !

شور و غوغای جوانی ست ،...

ادامه مطلبbelieve and doubt mohammad kadkhodaie

درخواست حذف اطلاعات

believe and doubt

mohammad kadkhodaie

to all beliefs doubt now

but do not believe all doubt!!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

 

 
دیو !(عشق)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

دیو !(عشق)

چرا بی اعتبار از عشق سخن گفت ؟

چرا با اعتماد در  بسترآغوش او

چرا از دل  تنگ هرچه بسر داشت ؟

به دست دیو این چنین سُفت !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 
سایه من ! (شعر)

درخواست حذف اطلاعات

سایه من ! (شعر)

زندگی در گذر سایه من

می گذرد !

سایه ام ،...

در گذر ثانیه ها

می گذرد!

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 
خونبهای مرگ صحرا !محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

خونبهای مرگ صحرا !

میخواهم چنانِ رعد باران زا

بر زمین بکوبم آیه آیه های باران را

میخواهم بدهم خونبهای  مرگ صحرا

با جوشش سیل رودها وچشمه ساران را

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض

 
پ ر شدن ! (اندوه گل)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

پ ر شدن  ! (اندوه گل)

چه ی گفته که گل را

از شاخه ی زندگی جدا باید کرد ؟

چه ی گفته با مرگ گلی ،...

دل معشوق خویش شاد باید کرد ؟

عمر گل کوتاه است !

کوتاهتر از   تو در قالب عشق

ادامه مطلب